File Host vào Facebook Tháng 6/2013

Bài viết này mình sẽ cập nhật cách vào Facebook mới nhất tháng 6 năm 2013

host-vao-facebook-thang6

Bạn sử dụng một trong 3 file host sau đây để copy thay thế vào File host cũ trong máy bạn.

173.252.100.26 facebook.com

69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
69.171.247.29 upload.facebook.com
173.252.100.27 www.upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com

Hoặc:(Test ngày 1/6/2013)

173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com

   Hoặc:

173.252.110.27 facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 apps.facebook.com

2.Cách thêm file Host mới vào máy tính

Tìm đường dẫn sau: C:\Windows\System32\drivers\etc. Tìm file có tên là hosts. Click chuột phải chọn Open with, sau đó chọn Notepad. Copy dải IP bên trên và thay thế dải Ip cũ, hoặc thêm mới bằng cách copy và Paste.

Chúc các bạn thành công.


Chuyên viên Online Marketing - Dịch vụ SEO freelance chuyên nghiệp

Advertisement

No comments.

Leave a Reply